firma nově sídlí v budově VaK JČ

Přístupové cesty, parkování:

hromadná doprava:

automobilem:

příjezd ze směrů Praha, Písek, Bechyně

- po Budějovické třídě - za prvním podjezdem železniční trati (první černý most) odbočíte vlevo a projedete pod druhým černým mostem. Dále projedete kolem čerpací stanice Shell a z kruhového objezdu sjedete na první odbočce. Mezi železničním přejezdem a druhou čerpací stanicí odbočíte doleva

příjezd od Českých Budějovic

-  po příjezdu do Tábora se budete držet směrem na Prahu. Za čerpací stanicí OMV, odbočte vpravo. Dostanete se na nadjezd nad silnicí na Prahu. Přijedete na křižovatku, na které se dáte vpravo. Pojedete po Chýnovské ulici, po pravé straně budete míjet čerpací stanici (po levé straně je nákupní centrum Spar). Mezi čerpací stanicí a železničním přejezdem odbočte doprava 

příjezd od Pelhřimova

-  pojedete po Chýnovské ulici, po pravé straně budete míjet čerpací stanici (po levé straně je nákupní centrum Spar). Mezi čerpací stanicí a železničním přejezdem odbočte doprava

Na Vaši návštěvu se těší pracovníci firmy ENERGO s. r. o.