Klikni zde !Klikni zde !

Firma byla založena v roce 1991 pracovníky s dlouhodobou projekční praxí v občanské výstavbě, energetice a vytápění.


Projektové práce :


Zpracováváme projekty novostaveb, oprav a rekonstrukcí stávajících objektů.

Profesní složení pracovníků projektového pracoviště :

Odpovědní projektanti jednotlivých profesí jsou autorizovanými inženýry nebo techniky.

 

Rozsah prováděných projektových prací :