Projektová činnost ve výstavbě

koncepční studie

zadání staveb

projekty staveb

Inženýrsko dodavatelská činnost v investiční výstavbě

Posudky pro žádosti o dotace ze SFŽP

Projektování elektrických zařízení

Reprografické práce